KIM 101/101E

dönemi koordinatörü
Ders Kitabı/Text Book
General Chemistry
R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc.
2017, Eleventh Ed.

Yardımcı kaynaklar:Tüm Genel Kimya Kitapları

Supplementary books:All general chemistry text books

Konular / Topics
Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atom KuramıMatter and Its Properties, Atoms and Atomic Theory
Atomun Elektronik Yapısı, Periyodik TabloElectrons in Atoms, Periodic Table
Kimyasal Bileşikler, Kimyasal TepkimelerChemical Compounds, Chemical Reactions
Sulu Çözeltilerde TepkimelerReactions in Aqueous Solutions
GazlarGases
TermokimyaTermochemistry
Kimyasal Bağlar-IChemical Bonding-I
Kimyasal Bağlar-IIChemical Bonding-II
Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası kuvvetlerLiquids, Solids and Intermolecular Forces
Çözeltiler ve Fiziksel ÖzellikleriSolutions and Their Physical Properties
Kimyasal DengeChemical Equilibrium
Asitler ve BazlarAcids and Bases
İstemli Değişme:Entropi ve Serbest EnerjiSpontaneous Change: Entropy and Gibbs Energy
İlgili dosyalar / Related Files